İLÇENİN İKLİM ŞARTLARI

Doğu Anadolu’nun kuzey-Doğusunda denizden gelen tesirler dağlar sebebiyle ulaşamadığı 2200 m gibi yüksek rakımlı bir yeri olan Sarıkamış’ta oldukça sert kontinental iklim hüküm sürer. Deniz tesirlerinden uzak oluşu iklimini soğuk ve sert yapmıştır. Kış mevsimi çok uzundur . Ekim ayı ortalarına kadar ( 7-8 ay ) devam eder. Bu devrede sıcaklık çok düşer. İlk bahar hemen hemen yok gibidir. Yükseklik ve yağışların çokluğuna göre iklimine yaz mevsiminde dahi serin bir karakter verir. Sıcak ( yaz ) mevsimi oldukça kısadır. Kontünental iklime tabi olduğundan gece soğuması ( inşia) neticesinde kırağı olayı çok erken görünür. Eylül ayından haziran ayına kadar devam eder. Sarıkamış ilçesinin elemanlarını gözden geçirilmesi iyi olur.

SICAKLIK

1985 -2006 yılları arasında yapılan 20 yıllık rasat süresinde elde edilen verilere göre yıllık ortalama sıcaklık 3.2 derecedir. Bu değer ile Sarıkamış ilçesi Türkiye’nin en soğuk bölgesidir. Veya bölgeleri arasındadır. 1991 senesinin rasatlarına göre en soğuk ay -8 .1 derece ile ocak , en sıcak ay 16.0.0 santigrat derece ile temmuz’dur . bu aylar arasındaki sıcaklık amplitütü 25.1 derecedir . Farkın bu kadar büyük olması karasallığın etkilerinin kuvvetli olduğunun delilidir. Genelde ortalama sıcaklıklar şubat ayından itibaren yükselmektedir. Sıcaklıklar temmuz ve ağustos aylarından sonra tedrici olarak, ekim ayından itibaren de hızla azalır. Kasım ayında 0 santigrat derecenin altına düşer. Böylece bir sıcak , (yaz ) mevsim, birde soğuk ( kış ) mevsim belirir. ortalama sıcaklığın yaz içindeki bu seyri sarıkmış ilçesinin termik rejim tipine dahil eder. Sarıkamış ‘ta ağustos ve temmuzda dahil yakıcı sıcaklar görülmez .

YAĞIŞLAR

Lokasyon itibariyle kontinental yağışların hakimiyeti altındadır. En çok yağışlar ilk bahar sonları ile yaz başlarında ( ilk ) düşer. en fazla yağış olan ( 1991’ e göre ) 94.3 mm ile Mayıs , en az yağış alan ay ise 17.6 mm ile temmuz’ dur . kışın yağışlar kar halindedir. Bu yağan karlar kasım ortalarından Mayısa kadar ( 6 ay ) yeri örter yerel şartlardan dolayı Karakurt bucağı ile merkezi Karaurgan nahiyesine göre bir iklim değişikliği arz eder. Yani Aras boyu vadisinde çevreye göre kış biraz daha geç başlar erken biter. Doğuda Rusya ve İran üzerinden bir alçak basınç mevcuttur. ayrıca Karadeniz ‘ den bu istikamete esen nemli rüzgarlar yüksek olan yöreye gelince yoğunlaşma olur ve yöre yaz mevsiminde de 10 -15 günde bir yağış alır.

DONLU GÜNLER

0 derecenin altındaki günlere donlu günler denilmektedir. Sarıkamış’ta donlu günlerin sayıları oldukça fazladır. 13 yıllık rasat süresince donlu günlerin sayısı 5 aya yaklaşmaktadır. donlu günler genellikle ekim ayında başlar ; Kasım Ayı ‘nın yarısından fazlası ile aralık ocak, şubat ayları tamamen mart ayıda kısmen donlu geçer. Nisan’da azalır ve mayıs’ta nadiren görünürler. Diğer aylarda donlu günlere rastlanmaz .

NİSBİ NEM

Kışın yüksek olan nem , sıcaklık yükseldiği için yaz mevsiminde özellikle temmuz-ağustos aylarında azalmaktadır .Fakat yöredeki bitki örtüsüne yetecek kadar nisbi nem mevcuttur.

BASINÇ

Yaz mevsiminde Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ki alçak basınç sahasının , kış mevsiminde ise dış menşeli Sibirya antisiklonunun (yüksek basınç ) tesiri altındadır. Kış mevsiminde ayrıca ilçe üzerinde etrafa rüzgar gönderen bir yerel basınç alanını teşekkül eder

RÜZGAR

Yarın rüzgar genellikle güney batı ‘da Erzurum ‘da eser.Bu rüzgara ‘’ sazak yeli ‘’ denir. Kışın en sert rüzgar ise kuzey doğu’dan eser , buna’da ‘’alem yeli’’ denilmektedir .